Batterij-terugname

Opmerking over de verwijdering van gebruikte batterijen

De volgende informatie is bedoeld voor diegenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet meer doorverkopen in de vorm waarin ze aan hen werden geleverd (eindgebruikers):

1. Gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze terugnameplicht beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd. Daarom kunt u gebruikte batterijen van bovengenoemd type ofwel voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen, ofwel rechtstreeks bij ons verzendingsmagazijn op het volgende adres gratis inleveren:

Metalltechnik Kühne
Brendelweg 231
27755 Delmenhorst

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemerkt met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, wordt onder het vuilnisbaksymbool de chemische naam van de respectieve verontreinigende stof vermeld - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik."

 

Laatst bekeken