Informatie over elektrische en elektronische apparatuur

Informatie over elektrische en elektronische (afgedankte) apparatuur

De volgende informatie is bedoeld voor particuliere huishoudens die gebruik maken van elektrische en/of elektronische apparatuur. Volg deze belangrijke instructies op in het belang van een milieuvriendelijke verwijdering van oude apparaten en uw eigen veiligheid.

1. Informatie over de verwijdering van elektrische en elektronische (afgedankte) apparatuur en de betekenis van het symbool overeenkomstig bijlage 3 van het ElektroG

Eigenaars van AEEA moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. AEEA mag derhalve niet als ongesorteerd stedelijk afval worden verwijderd en hoort met name niet thuis in het huishoudelijk afval. In plaats daarvan moeten deze oude apparaten afzonderlijk worden ingezameld en verwijderd, bijvoorbeeld via de plaatselijke inzamelings- en retoursystemen.

Eigenaars van AEEA moeten ook gebruikte batterijen en accu's die zich niet in de AEEA bevinden, van de AEEA scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Dit laatste is niet van toepassing indien de AEEA overeenkomstig artikel 14, lid 5, tweede en derde zin, van het ElektroG van andere AEEA wordt gescheiden in het kader van een opt-out door de openbare instanties voor afvalbeheer met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

Aan de hand van het symbool volgens bijlage 3 van het ElektroG kunnen eigenaars AEEA identificeren die aan het einde van de levensduur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval moet worden ingezameld. Het symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur stelt een doorkruiste vuilnisbak op wieltjes voor en is als volgt vormgegeven:

elec
2. Informatie over de mogelijkheden tot inlevering van oude apparaten

Informeert u ons allereerst over de retourmogelijkheden van oude elektrische apparaten die u (vrijwillig, indien van toepassing) heeft gemaakt

Eigenaars van oude apparaten kunnen deze inleveren bij de voorzieningen die door de openbare instanties voor afvalbeheer zijn opgezet en beschikbaar worden gesteld voor het inleveren of inzamelen van oude apparaten, zodat de oude apparaten op de juiste wijze worden verwijderd. Eventueel kunnen daar ook elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd met het oog op hergebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het desbetreffende inzamel- of terugnamepunt.

U kunt een on-linelijst van inzamelings- en terugnamepunten raadplegen door op de volgende link te klikken: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

3. Nota over gegevensbescherming

Sommige van de oude apparaten die moeten worden verwijderd, bevatten gevoelige persoonsgegevens (bv. op een pc of smartphone) die niet in handen van derden mogen vallen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat eindgebruikers van oude apparatuur de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het wissen van persoonsgegevens uit de oude apparatuur die wordt verwijderd.

4. Notitie over ons WEEE-registratienummer

Wij zijn geregistreerd bij de Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Duitsland, als fabrikant van elektrische en/of elektronische apparatuur onder het volgende registratienummer (WEEE-Reg.-Nr. DE):

DE 20241157

Laatst bekeken